Socioumane

Catedra ( iniţial „secţia obiectelor generale şi muzical-teoretice), fondată în 1954, contribuie la ridicarea culturii generale a elevilor, conform componentei liceale a planurilor de învăţământ. În diferiţi ani, în cadrul catedrei au activat profesorii:
M. Ştepman(istorie); Gr.Ahimblit(istorie); P. Macovschii (istorie); A. Ceciotina (l. rusă); V.Capiţcaia(l.rom.);T.Cazazbaşeva(l.rusă);E.Ursu(ed.fiz.);V.Cogan(ed.fiz.); F.Făgurel(ed.fiz); V.Gâtlan(l. rom.); T.Rusnac(l.rusă); A.Hibovscaia (l.franc.); A.Caldare (l. rom.); R.Cojocari(mat.).

Actualmente catedra este alcătuită din 12 profesori:
Raisa Sîngereanu (l.rom.) – grad didactic II -șef catedră; Petru Macovschii(istorie) – grad didactic II; Mihail Rusnac (literatura universală); Tatiana Rusnac(psihologie)-grad didactic I; Mihai Zeamă(istoria,educaţia civică) – grad didactic II; Mariana Focşa (l. franc.engl.) – grad didactic II; Luminiţa Andriuţă(biol.,chim.) – grad didactic II; Inga Plop(l.franc. engl.) – grad didactic II); Sergiu Ardeleanu(informatica, geografia) – grad didactic II; Vasile Guţu(ed.fizică) – grad didacticII; Silva Pocitari(matematica) – grad didactic II; Ala Ştâcov(pedagogia) – grad didactic II; Ursu Veronica (programul de formare profesională 101510 Turism).
Profesorii catedrei depun eforturi considerabile pentru a asigura un caracter ştiinţific înalt al materiei de studiu, aplicând în procesul de predare – învăţare surse suplimentare ştiinţifice, creând oportunităţi diverse de învăţare, pentru a facilita atingerea obiectivelor propuse.

La catedră funcţionează:

-Atelierul didactic în cadrul căruia profesorii pregătesc şi discută diverse referate metodico-ştiinţifice, cum ar fi:
„Orientări contemporane în teoria şi proiectarea învăţării şcolare la orele de chimie”(prof.L.Andriuţă); „Formarea şi dezvoltarea la elevi, a culturii comunicării”(prof.A.Caldare); „Rolul profesorului în educaţia moral-civică”(prof.M.Zeamă),ş.a.

-Cenaclul literar „La vatra bunătăţii noastre”( cond. prof. A.Caldare), în cadrul căruia se organizează: întâlniri cu personalităţi literare, manifestaţii literar-muzicale, conferinţe, recitaluri, concursuri, mese rotunde. Spre exemplu: „Să-ţi aperi limba, istoria şi neamul!”, dedicată poetului Grigore Vieru; „Ion Druţă-una din marile conştiinţe ale vremii sale”; „Adrian Păunescu – Omul ca lumânarea-când luminează mai tare, atunci se sfârşeşte”, ş.a.

-Cenaclul „Baştina”( cond.prof. M.Zeamă), se ocupă cu studierea şi promovarea istoriei şi culturii naţionale. La şedinţele Cenaclului se discută diferite teme: „URSS-început şi sfârşit”, „Unirea Basarabiei cu România – importanţa şi consecinţele culturale”, „Personalitatea lui C.Stere şi rolul lui din anul 1918”, ş.a.

 

Anual,elevii participă la olimpiade(12 colegii republicane) zonale şi republicane, plasându-se pe locuri de frunte.

Cadre didactice

Ala Boldescu

Ala Boldescu

Bibliotecar, profesor grad didactic II

Inga Plop

Inga Plop

Profesor Limbi străine

Mihail Rusnac

Mihail Rusnac

Profesor de literatura universală

Sergiu Ardeleanu

Sergiu Ardeleanu

Profesor Geografie, Informatică

Petru Macovschi

Petru Macovschi

Profesor de Istorie, Filozofie

Veronica Ursu

Veronica Ursu

Profesor specialitatea „Turism”  

Luminița Andriuța

Luminița Andriuța

Profesor biologie, chimie

Mihai Zeamă

Mihai Zeamă

Profesor de Istorie

Raisa Sîngereanu

Raisa Sîngereanu

Profesor Limba și literatura română

Elena Alexandrova

Elena Alexandrova

Pedagog social

Mariana Focșa

Mariana Focșa

Șef catedră „Discipline socioumane, biblioteconomie și turism”, Profesor Limbi străine, discipline de specialitate

Discipline

  • Limbi străine
  • Istorie
  • Filozofie
  • Limba și literatura română
  • Biologie
  • Chimie
  • Geografie
  • Informatică

Pentru a face studii la această catedră

Vezi detalii despre procesul de admitere