101510 Turism

Programul de formare profesională de nivel 4 ISCED 101510 Turism, elaborat în baza Nomemclatorului domeniilor de formare profesională, al specialităților și calificărilor pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar (Hotărârea Guvernului nr. 853 din 14.12.2015) în cadrul Colegiului de arte „Nicolae Botgros” or. Soroca se studiază la catedra Științe socio-umane, Biblioteconomie și Turism, începând cu anul 2016.

Misiunea programului de formare profesională 101510 Turism este de a pregăti agenți de turism de calificare medie care vor activa în cadrul unei agențiilor de turism și vor desfășura următoarele activități: cercetarea pieței turistice, analiza preferințelor consumatorilor, crearea și selectarea pachetelor turistice, promovarea produselor turistice, determinarea prețului final al pachetului turistic, monitorizarea derulării plăților și emiterea documentelor de călătorie.

Scopul programului de formare profesională constă în calificarea în cadrul domeniului care să fie relevantă pe piața muncii și să permită specialiștilor să activeze în calitate de executori.

Motivația de a forma specialiști în domeniul turismului se manifestă prin faptul că industria turistică din țară și de peste hotare este amplă și dinamică, numărul de consumatori crește, oferind absolventului o varietate de oportunități de angajare în calitate de agent de turism.

Obiectivele programului rezultă din finalitățile propuse de Standardul de pregătire profesională și constau în acumularea de cunoștințe, abilități și competențe prin crearea unui mediu adecvat, calitativ și productiv, centrat pe elev, cu următoarele achiziții finale:

  1. Aplicarea corectă a legislației ce reglementează activitatea turistică.
  2. Comunicarea la nivel avansat în una sau mai multe limbi de circulație internațională;
  3. Utilizarea la nivel avansat a sistemelor de operare ale calculatorului;
  4. Estimarea ordinii priorităților în soluționarea diferitor situații profesionale;
  5. Aplicarea terminologiei de specialitate;
  6. Verificarea cu profesionalism a datelor introduse pentru asigurarea corectitudinii documentației;
  7. Informarea corectă a turiștilor despre metodologia de solicitare a viselor;
  8. Asigurarea partenerilor interni și externi cu informații complete și veridice.

Conform Standardului de pregărire profesională calificarea 422106 Agent de turism (calificare medie) oferă absolventului oportunitatea de a activa în cadrul agențiilor de turism și a agențiilor tur-operatoare.

Mariana Focșa

Mariana Focșa

Șef catedră „Discipline socioumane, biblioteconomie și turism”, Profesor Limbi străine, discipline de specialitate

Eugenia Coşeru

Eugenia Coşeru

Profesor grad de calificare I

Elena Postolachi

Elena Postolachi

Profesor discipline de specialitate, grad didactic II

Ala Boldescu

Ala Boldescu

Bibliotecar, profesor grad didactic II