REGULAMENTE DE ACTIVITATE INTERNĂ

STATUTUL INSTITUȚIEI

PLAN DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ 2021-2026

REGULAMENT INTERN DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI PROFESORAL

REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI METODICO – ȘTIINȚIFIC

REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI ARTISTIC

STRATEGIA PERFECȚIONĂRII PERSONALULUI DIDACTIC

REGULAMENT CU PRIVIRE LA STABILIREA SPORULUI PENTRU PERFORMANȚĂ

REGULAMENT CU PRIVIRE LA STABILIREA SPORULUI CU CARACTER SPECIFIC

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A BIBLIOTECII COLEGIULUI

REGULAMENT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE VERIFICARE ȘI ASIGURARE A CORECTITUDINII ÎNDEPLINIRII DOCUMENTAȚIEI ȘCOLARE

REGULAMENT PRIVIND EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ

REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA PUNCTULUI MEDICAL

REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA CATEDRELOR

REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA CABINETELOR

REGULAMENT PRIVIND EFECTUAREA STUDIILOR ÎN BAZA SISTEMULUI DE CREDITE TRANSFERABILE

REGULAMENT PRIVIND MOBILITATEA ACADEMICĂ

REGULAMENT PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘCOLAR

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR

REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA CĂMINULUI

GHID DE UTILIZARE A TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSEI NOMINALE „MARIA BICIUC”

REGULAMENT PRIVIND MONITORIZAREA TRASEULUI PROFESIONAL AL ABSOLVENȚILOR

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL ÎN ANUL DE STUDII 2020 – 2021 ÎN CONTEXTUL COVID – 19