Despre Colegiul de Arte ”Nicolae Botgros”

Soroca e cunoscută în întreaga țară nu numai prin aşezarea sa pitorească cu oameni gospodari, prin vechea cetate, ci şi ca un oraş al tineretului studios. Aici găsim importante centre de formare a personalității – instituții care întrunesc tradiția, profesionalismul și rezultate frumoase exprimate prin miile de absolvenți care duc faima acestor instituții atât în țară cât și peste hotare.

Colegiul de Arte ,,Nicolae Botgros” or. Soroca fiind unicul de acest fel din Republica Moldova, ocupă un rol deosebit în viaţa oraşului şi republicii deja puțin mai mult de 75 ani, ani în care au fost instruiți și educați peste 16000 specialițti în diferite domenii ale culturii.

Istoricul colegiului în date istorice

 • Istoria colegiului îşi ia începutul la 24.10.1940 ca Şcoală Republicană de Iluminare Politică, menită să pregătească cadre calificate pentru instituţiile de cultură şi biblioteci. Războiul a suspendat pe un timp funcţionarea şcolii.
 • În anul 1944 şcoala şi-a reluat activitatea, iar la 02.12.1946, prin decizia Sovetului Miniştrilor al U.R.S.S. Nr.1349-R din 02.12.1946 şi Ordinul Ministerului învăţămîntului superior al U.R.S.S. Nr.-356-T din 12.12.1946 Şcoala de iluminare Politică este reorganizată în Tehnicumul de Bibliotecari.
 • În vederea perfecţionării şi reprofilării pregătirii cadrelor pentru instituţiile de cultură din republică, în iunie 1957 Tehnicumul de Bibliotecari din Soroca e reprofilat în Şcoala Republicană de Iluminare Culturală.
 • La 01.09.1958, Şcolii Republicane de Iluminare Culturală i se atribuie numele ,,Elena Sîrbu”.
 • În anul 1991, prin ordinul Nr. 165 al Ministerului Culturii şi Cultelor al R.R.S.Moldova, sintagma Şcoala Republicană de Iluminare Culturală ,,Elena Sîrbu” este substituită prin sintagma ,,Colegiul Republican de Creaţie Populară” or.Soroca.
 • La 01.03.2002, prin hotărîrea Guvernului R.M. Nr.127, sintagma ,,Colegiul Republican de Creaţie Populară” e substituită prin sintagma ,,Colegiul Republican de Arte” or. Soroca.
 • Iar la 14.10.2004, prin hotărîrea Guvernului R.M. Nr.1551, sintagma ,,Colegiul Republican de Arte” este substituită cu sintagma ,,Colegiul de Arte” or.Soroca, subordonat Ministerului Culturii şi Turismului.
 • La 15.01.2014 prin decizia Guvernului Republicii Moldova la iniţiativa colectivului pedagogic al colegiului, Colegiului de Arte or. Soroca i se conferă numele ,,Nicolae Botgros”

Prima înmatriculare, care este atestată documental a avut loc la 01.12.1944 şi a constituit 13 bibliotecari şi 11 metodişti-organizatori ai muncii în club.

Prima promoţie de la 30.09.1947  este confirmată prin procesul verbal al Comisiei de Examinare de Stat Nr. 10 din 30.09.1947, conform căruia  au absolvit 25 de specialişti: 11 metodişti organizatori ai muncii în club şi 14 bibliotecari  de gradul trei.

Colegiul pregăteşte cadre în următoarele domenii:

 • Dirijat coral
 • Interpretare instrumentală
 • Instrumente aerofone şi percuţie
 • Interpretare instrumentală
 • Instrumente populare
 • Coreografie
 • Culturologie
 • Arte Plastice şi Decorative
 • Biblioteconomie şi asistenţă informaţională

Admiterea se efectuiază în baza studiilor gimnaziale

Acreditarea instituției

În temeiul Hotărârii Colegiului Ministerului Educației nr.4.4.3 din 27.10. 05 „Cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului de Arte din Soroca” a fost emis Ordinul privind acreditarea următoarelor specialități/specializări:

 • 1401 Interpretare instrumentală :
 • 1401,03 Instrumente aerofone şi percuţie, învăţămînt cu frecvenţa la zi , calificarea ,,Artist instrumentalist. Profesor de Muzică” ;
 • 1401,04 Instrumente populare, învăţămînt cu frecvenţa la zi , calificarea ,,Artist instrumentalist. Profesor de Muzică” ;
 • 1403 Dirijare corală, învăţămînt cu frecvenţa la zi , calificarea ,,Dirijor de cor”;
 • 1603 Arte decorative, învăţămînt cu frecvenţa la zi , calificarea ,,Pictor”;
 • 1503 Coregrafie, învăţămînt cu frecvenţa la zi , calificarea ,,Dansator” ,
 • 1505 Culturologie, învăţămînt cu frecvenţa la zi,. Calificarea ,,Culturolog”.
 • 1150 „Biblioteconomie şi asistenţă informaţională”.

În prezent instituția oferă programe de formare profesională la specialitățile:

Pentru a afla despre procedura de depunere a actelor pentru admitere în anul de studii 2021-2022 la Colegiul de Arte ”Nicolae Botgros”, or. Soroca, accesați pagina ADMITERE