21540 Dirijare corală

Catedra a fost fondată în 1957, iniţial pregătind specialişti cu calificarea „Metodist – organizator al lucrului în club”. Începând cu anul 1960, specialitatea s-a numit „Conducător al colectivului coral şi metodist – organizator al lucrului în club”, iar din 1991- „Dirijor de cor-artist al corului”. Prima promoţie a avut loc în anul 1960 – 15 elevi.

Specialitatea prevede studierea următoarelor disciplini: „Dirijat coral”, ”Lectura partiturilor”, „Canto şi ansamblul vocal”, „Instrumentul muzical(pian)”, „Teoria muzicii”, “Solfegiul”,”Armonia”, „Aranjamentul coral”,„Teoria corului”, „Clasa corală”,”Metodica educaţiei muzicale”,”Literatura muzicală naţională”, “Literatura muzicală universală”.

Piatra de temelie a specialităţii au pus-o profesorii: V. Garaz, L.Liutov, N. Colecico. Pe parcursul anilor, în cadrul catedrei au mai activat profesorii – V. Covaliov(şef de catedră-1970-1990), A. Coromâslicenco, M. Bratcicova,V.Sorochina,V.Ptaşnic, A.Grossu, E.Burdeinâi, N.Godorog, O. Godorog, R.Berbeci,V.Coşciug. Corepetitori: V. Tihonova, T.Antonova, S.Liutova, M.Curniţchi, V.Draganiuc, L.Bondarenco, V.Cazacu, A.Găină, A.Volcova.

Actualmente în cadruul catedrei activează profesorii:

Raisa Berbeci(dirijat coral,clasa corală)- grad didactic I; Valentin Coşciug(dirijat coral,canto), L.Meleşenco(Bondarenco)(pian,maestru de concert), Artur Bondarenco(pian, m/c),Irina Rusnac(pian,m/c), Aliona Colţova(pian,m/c),Vasile Sulima(obiecte muzical-teoretice), Veronica Rabota(obiecte muzical-teoretice), Arina Vinniţcaia(pian,m/c),Olga Avramioti(dirijat coral,canto)- grad didactic II.

Corul „ Ariozo” al catedrei

Cond. R. Berbeci, evoluează, cu succes în cadrul a numeroase manifestaţii de masă, concursuri, festivaluri, concerte, atât în cadrul colegiului şi oraşului, cât şi în plan republican. La Festivalul internaţional de interpretare corală „G.Muzicescu”, corul a evoluat în ultimile 3ediţii cu deosebit succes, fiind menţionat cu Diplome de Laureat şi inclus în programul Concertului de gală, în Sala cu Orgă,Chişinău.
Pe parcursul anilor, corurile colegiului au fost conduse de profesori-dirijori calificaţi: L.Liutov, N.Colecico,V.Covaliov, M.Bratcicova, A.Grossu.
În perioada sa de activitate, catedra a pregătit peste 1500 de specialişti, care s-au manifestat în toate raioanele Moldovei, în calitate de conducători de cor, cântăreţi, profesori de muzică în şcolile de arte şi gimnazii. Printre ei sunt: I.Capraru, A.Dabija, A.Grossu, T.şi G.Niculiseanu, A.Cazacu, S.Moraru, S.Vieru, L.Zănoagă, O.Avramioti, I.Moraru, I.Rotaru, S.Prepeliţă, C.Ursachi, E.Cealâc, Oleg Gorodenco, Alex Cravţov, A.Morari, ş.a.

CATEDRA „DIRIJAT CORAL” OFERĂ SERVICII EDUCAȚIONALE LA PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ 21540 DIRIJARE CORALĂ

Cadre didactice

Larisa Meleșenco

Larisa Meleșenco

Profesor, Catedra Dirijat Coral gr. didactic II

Olga Avramioti

Olga Avramioti

Profesor, Catedra Dirijat Coral

Valentin Coșciug

Valentin Coșciug

Profesor, Catedra Dirijat Coral

Vasile Sulima

Vasile Sulima

Profesor discipline muzical – teoretice, responsabil de stagiile de practică. Grad didactic II

Artur Bondarenco

Artur Bondarenco

Profesor, Catedra Dirijat Coral

Veronica Rabota

Veronica Rabota

Șef catedră „Dirijat Coral”, profesor gr. did.I discipline de specialitate

Aliona Colțova

Aliona Colțova

Profesor, Catedra Dirijat Coral gr. didactic I

Arina Vinnițcaia

Arina Vinnițcaia

Profesor, Catedra Dirijat Coral

Irina Rusnac

Irina Rusnac

Profesor, Catedra Dirijat Coral

Raisa Berbeci

Raisa Berbeci

Profesor, grad didactic I  Dirijat Coral discipline de specialitate

Discipline

  • Dirijat coral
  • Canto şi ansamblul vocal
  • Instrumentul muzical(pian)
  • Teoria muzicii
  • Solfegiul
  • Armonia
  • Teoria corului
  • Metodica educaţiei muzicale
  • Literatura muzicală naţională
  • Literatura muzicală universală

Pentru a face studii la această catedră

Vezi detalii despre procesul de admitere