Corul „ARIOZO”

Dirijor- Raisa Berbeci                          

Maestru de concert –Irina  Rusnac

Corul  instructiv „Ariozo” al Colegiului de Arte„N. Botgros” din orașul Soroca, este un permanent laborator  de instruire  şi  creaţie, de formare şi dezvoltare a viitorilor conducători de  cor, un colectiv  cu vădite performanţe interpretative, care are în repertoriul  său lucrări diverse ca gen, caracter  şi epocă  stilistică – de la  Renaştere,  până la muzica  modernă. Corul participă la diferite  activităţi  extracurriculare, manifistări  cultural-artistice, desfăşurate în cadrul  colegiului(sărbători profesionale, serate de profil, sărbători de iarnă, adunări de părinţi,etc.), oraşului-raionului(festivalul naţional  al Mărului, simpozioane, concursuri de muzică  corală, etc.). În anii 2011, 2013, 2015, 2017, corul a participat la Festivalul  Naţional de Interpretare  Corală „Gavriil Musicescu”, derulat  la Chişinău, plasându-se pe locuri de frunte și fiind inclus în programele concertelor de Gală, ale Festivalului, în Sala cu Orgă din Chișinău. În luna mai 2018, corul a participat la   Concursul Național de Muzică Corală „Hora Primăverii”, Chișinău, în cadrul căruia au evoluat 20 de coruri din RM, „Ariozo” plasându-se pe locul II.