Scurt istoric al Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” din oraşul Soroca

Perioada 1940 -1944

După anexarea Basarabiei de către URSS la 28 iunie 1940, instalarea regimului bolşevic şi fondarea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, aşa cum toate instituţiile româneşti de învăţământ existente în provincie, inclusiv în Soroca, au fost evacuate în România, sau desfiinţate, noua putere a purces la crearea sistemului său complet ideologizat de instruire-educaţie comunistă a populaţiei locale. Printre multe alte instituţii, din cadrul acestui sistem,deschise pe teritoriul RSSM, a fost şi ,,Şcoala de Iluminare politică” din Soroca, deschisă în octombrie 1940.

Corpul didactic a fost format din persoane loiale noii puteri, aduse de peste Nistru ( fosta RASSM), sau din alte părţi ale URSS. În cadrul şcolii se pregăteau, doar în limba rusească, bibliotecari şi lucrători de „club” ( cămin de cultură rural ), misiunea cărora era să ducă ideile comuniste şi ateismul în satele republicii. Şcoala a fost situată pe locul şi în clădirile în care funcţionează şi astăzi, acestea fiind expropriate de la un evreu sorocean, care a fost deportat în Siberia.

Atunci, în îndepărtatul 1940, blocul principal de studii cuprindea doar aripa cu cabinetul actual al directorului, ulterior construindu-se şi aripa cu actualele sală de dans şi contabilitatea(vezi album foto). Până în 1940, în această casă, arendată de autorităţile române locale, se găsea Şcoala de fete. Actualele acareturi secundare ale blocului principal( 2 case unde se găsesc sălile de fanfară, cor, taraf; blocurile sălii de festivităţi şi al bibliotecii, în beciul de sub care până în 1940 se găsea o crâşmă), au fost de asemenea proprietăţi private, aparţinând aceluiaşi stăpân. Clădirea cu 2 nivele, ridicată mai sus de bibliotecă, cu micile ei cabinete în care acum lucrează pianiştii, coriştii, instrumentiştii, a fost construită între anii 1967-1969(director M. Murzac).

(După proclamarea independenţei RM(1991), fiica fostului stăpân al construcţiilor, a cerut prin judecată, să i se restituie pierderile(blocul principal al Colegiului de Arte) şi după o istorie judecătorescă de mai mulţi ani, Ministerul Culturii al RM a plătit reclamantei în anul 2000, suma de 200 . 000 (două sute mii) de lei RM, astfel problema apartenenţei imobilelor colegiului, fiind rezolvată irevocabil). Odată cu re întoarcerea în Basarabia a autorităţilor române, în vara anului 1941, Şcoala de Iluminare politică din Soroca şi-a încheiat existenţa, în clădirea ei reluându-şi activitatea Şcoala de fete care a activat până în 1944.

Perioada 1944-1957

După intrarea Armatei roşii, în primăvara anului 1944, pe teritoriul Basarabiei şi reanimarea RSSM, în republică îşi reia activitattea sistemul sovietic de educare-instruire, inclusiv Şcoala de Iluminare Politică din Soroca. Evident, limba de studii şi administrare a fost declarată abuziv limba rusă, cu toate consecinţele nefaste pentru tineretul băştinaş. Prima înmatriculare a avut loc la 1 decembrie 1944 şi a constituit 13 bibliotecari şi 11 metodişti- organizatori ai muncii în club. Peste 2 ani, la 2 decembrie 1946, printr-o Hotărâre a Sovietului Miniştrilor al URSS, Şcoala de Iluminare Politică din Soroca a fost reprofilată în Tehnicum( şcoală specială) de Bibliotecari, esenţa instruirii rămânând de fapt aceiaşi – pregătirea lucrătorilor ideologici pentru „cluburile”(căminele de cultură) şi bibliotecile din republică.

Prima promoţie a absolvit la 30.09.1947, constituind 25 specialişti: 11 metodişti organizatori ai muncii în clubul sătesc şi 14 bibliotecari  de gradul trei.Tehnicumul de bibliotecari a funcţionat timp de circa 10 ani(2.12.46-1.01.57), pregătind bibliotecari şi lucrători de club „bine potcoviţi” ideologic, pentru populaţia rurală a RSSM.
Perioada 1957-1991

La 1 septembrie1957, Tehnicumul de Bibliotecari a fost reorganizat în ,,Şcoala Republicană de Iluminare Culturală” (РКПУ-Respublicanscoe Culiturno Prosvetitelinoe Ucilişce)(în limbajul studenţesc de mai târzu-„CULITPROSVET”; „CULIT”), căreia, la 1 ianuarie 1958, i se atribuie numele ,,Elena Sîrbu”. (E. Sîrbu(21.05.1915-1.08.1943), născută în satul Rudi, Soroca. Între anii 1931-1933, membră activă a organizaţiei ilegale din Soroca „Crasnîi şcolinic”(şcolarul roşu). În anii Războiului al II Mondial, membră a CC a aşa numitei Rezistenţe bolşevice din România. În 1942 a fost arestată şi condamnată de către Tribunalul Militar al Armatei Române, la 25 ani de muncă silnică. A murit în urma unui bombardament al Aliaţilor, în închisoarea din or.Ploieşti, România.)

În cadrul Şcolii „E.Sârbu” s-a continuat pregătirea cadrelor de bibliotecari şi metodişti, treptat însă, pe parcursul următorilor ani, au fost fondate următoarele structuri de studii:

1957- Secţia “Obiecte generale şi muzical-teoretice); Secţia “Instrumente populare ruseşti”(baianul,familia domrelor); Secţia „Metodist – organizator al lucrului în club” (Clubologie);

1958—Secţia „Conducător de fanfară şi metodist – organizator al lucrului în club”;

1960 – Secţia „Conducător al colectivului coral şi metodist – organizator al lucrului în club”; Secţia „Conducător al colectivului de dans şi metodist – organizator al lucrului în club”;
1961- Secţia „Regizor al colectivelor teatrale de amatori”;
1966 –Secţia “ Conducător al orchestrei de muzică populară- organizator al lucrului în
club”;
1967 –Deschiderea grupelor de studii, în cadrul secţiilor muzical-artistice, în bază de 8 clase a şcolii generale;

Perioada 1991- prezent

1991 – Catedra “Arte Plastice şi Decorative”;
2002 – Catedra ,,Culturologie”;

1991 – prin Hotărîrea Guvernului  RM Nr. 350 din 17.07.1991 şi Ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor din Republica Moldova Nr. 165 din 25.07.1991, Şcoala de Iluminare Culturală ,,Elena Sîrbu” este  reorganizată în Colegiul Republican de Creaţie Populară;
2002 – prin Hotărîrea Guvernului  RM Nr. 127 din 07.02.2002, Colegiul Republican de Creaţie Populară este redenumit în Colegiul Republican de Arte  din Soroca;
2004 – prin Hotărârea  Guvernului  RM Nr. 1551  din 25.12.2003, Colegiul Republican de Arte din or. Soroca, este redenumit în Colegiul de Arte din Soroca;

2014- conform Ordinului Guvernului Republicii Moldova nr.15 din 15 ianuarie 2014(ministru al culturii d-na Monica Babuc), „Cu privire la conferirea numelui Nicolae Botgros Colegiului de Arte din oraşul Soroca”, instituţia poartă numele “ N.Botgros”(Nicolae Botgros – violonist, absolvent al Şcolii de Iluminare Culturală “E.Sîrbu”(1969), Artist al Poporului, dirijor al orchestrei „Lăutarii”).

Directorii instituției:

Un aport deosebit în pregătirea cadrelor naţionale în domeniul culturii, l-au depus foştii directori ai colegiului:

  • Nicolae Mîndrescu (1957-1967), candidat în istorie, docent la catedra de istorie şi teoria a culturii a Institutului de Arte ,,G.Musicescu”
  • Mihail Murzac (1967-1973), fost absolvent al colegiului, şeful direcţiei de cadre în instituţiile de învăţămînt ale Ministerului Culturii şi Cultelor al R.R.S.M., lucrător emerit al culturii;
  • Simion Popa (1973-1986) fost absolvent al colegiului;
  • Grigore Zănoagă (1989-1997) fost absolvent al colegiului;
  • Petru Moisei (1997-2004) fost absolvent al colegiului;
  • Tamara Grițenco ,,Om emerit” (1987 – 1990), (2003-2016) a contribuit substanțial la redresarea bazei tehnico – materiale a instituției;
  • Începând cu anul 2016, director al instituției este numit prin concurs Guțu Emilian – fost absolvent al colegiului.

Pentru a afla despre procedura de depunere a actelor în cadrul admiterii 2022 la programele de formare profesională oferite de Colegiul de Arte ”Nicolae Botgros”, or. Soroca, accesați pagina ADMITERE