ACTE NORMATIVE MINISTERIALE

Ordinul nr. 323 din 29 martie 2019, Cu privire la aprobarea statelor-tip de personal și a Metodologiei de repartizare a timpului de muncă a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ profesional tehnic

Ordinul nr. 1127 din 23 iulie 2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de calificare

Ordinul nr. 1014 din 02 iulie 2018, Cu privire la planul de acțiuni a evaluării externe a programelor de formare profesională tehnică în instituțiile de învățământ profesional tehnic

Ordinul nr. 894 din 12 iunie 2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului de admitere

Ordinul nr. 230 din 18 aprilie 2017 cu privire la conținutul raportului anual al instituției de învățământ profesional tehnic

Ordinul Ministrului Educației nr. 1086 din 29 decembrie 2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar

Ordin nr.296 din 21 aprilie 2016 cu privire la aprobarea Ghidului practic de elaborare a curriculumului pentru învățămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar

Planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar dual 

Planul-cadru pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar în baza Sistemului de credite de studii transferabile