Regie

Catedra ,,Regie”- şef catedră Vera Selevestr,Om Emerit.

Catedra a fost refondată în anul 2019 cu calificarea – „Regizor artistic”, fiind succesoarea fostelor Secţii ale colegiului:

  • „Culturologie” 2002 – 2019
  • „Regizor al colectivelor teatrale de amatori”, deschisă în 1961, în cadrul căreia, în diferite perioade, au activat profesorii – Munteanu, V.Teplov, M.Bucataru, T.Cebotari, A.Moroz, M.Guţanu, I.Babii, L.Curca, G.Nichita, M.Balan, M.Cenuşă, G.Poderniov.

 

  • „Clubologie”, la fondarea şi dezvoltarea ulterioară a căreia, au
    contribuit profesorii: Mândrescu, S.Popa(foşti directori ai instituţiei); O.Munteanu,T.Griţenco, A.Baranenco, Gr.Morgosi, A.Sorocopud, V.Selevestru, V.Dobrovolscaia,V.Grosu, A.Antonevici, C.Lazăr, V.Arion, Gh.Gangan, C. Cazacu.

Caracteristica calificativă a specialistului: pedagog-culturolog, animator în cultură, cu studii medii de specialitate, cu instruire pentru activitate în sistemul Ministerului Culturii şi Ministerului Educaţiei, în cămine de cultură, licee şi gimnazii.

Specialitatea prevede studierea următoarelor disciplini:

„Regia şi măiestria actorului”, „Arta vorbirii scenice”, „Management artistic,

 

„Regia acti

vităţilor publice”, „Istoria culturii şi civilizaţiei universale şi naţionale”, „Odihna 

şi agrementul”,

„Sociologia culturii.

Întemeetorii  specialităţii au fost actualii profesori  ai catedrei: Tamara Griţenco,Om Emerit,(,,Regia şi măiestria actorului”, ,,Arta vorbirii scenice”) – grad didactic I; Vera Selevestru,Om Emerit(şef catedră) (,,Regia activităţilor publice”, ,,Managementul”) – grad didactic I; Iurie Babii  („Regia şi măiestria actorului”, ,,Arta vorbirii scenice”) – grad didactic II. Ulterior în activitatea catedrei s-au inclus profesorii – Nina Babii( „Regia activităţilor publice”,”Istoria culturii”), Natalia Morneală („Practica pedagogică”,”Sociologia culturii”,”Managementul”) – grad didactic II; Gheorghe Șevciuc (Management, Practica, Arta actorului) – profesor gr. didactic II.

 

Profesorii şi elevii catedrei sunt iniţiatori, scenarişti şi organizatori a diverse activităţi artistice publice, desfăşurate atât în incinta colegiului, cât şi în afara lui(oraşul şi raionul Soroca, alte localităţi din R.M.):

Ziua Cunoştinţelor”, „Adio clipe fericite”-la început şi sfârşit de an şcolar;

-„Festivalul Naţional al Mărului”(ediţiile I,V), Soroca;

Festival teatral „Rampa Nistreană”;

Serată în memoria lui Ion şi Doina Aldea-Teodorovici – „Pentru ei un clopot bate”;

 -Serată în memoria Mariei Bieşu –  „O lacrimă din memoria unui neam”;

-Serată-profil –Raisa Berbeci „Amintiri flori de dor”;

-Concert teatralizat-„Avem un drum comun-Viaţa!”;

-Manifestaţie artistică publică „Azi e hram la noi în sat”;

-„Noaptea muzeelor” – Cetatea Soroca;

– „75 de ani de la fondarea Colegiului de Arte „N.Botgros”;

-Festivalul Medieval „Cetatea Soroca – filă din legendă”;

-Concurs raional „Miss Soroca”.

Activităţi artstice organizate în grădiniţe de copii, centrul pentru copii „Azimut”, de „Ziua internaţională a copiilor”,etc.

Absolvenţii catedrei duc faima colegiului, activând în diferite teatre profesionale, sau având funcţii  creative în instituţii de cultură ale RM: A. Grecu;N. Lefter; G. Nichita, L.Curca; T.Tătaru, A.Magdâl,S.Roşca,N.Todirică,P.Nosalciuc,Tatiana Sveclă, M.Zubcu, N.Crâlov, D.Mârza, E.Jenescu, A.Solomina, A.Crâlov, E,Pâslă, R.Parasiuc, GhŞevciuc, O.Caldare, O.Guţu, V.Leşan, N.Ignat, ş.a.

 

Elevii catedrei sunt stimulați a crea în cadrul Teatrului – studiou „Debut” condus de d-na Tamara Grițenco – profesor grad didactic I, Om emerit.

Selevestr Vera

Selevestr Vera

Șef catedră Regie, profesor grad didactic I Om Emerit

Grițenco Tamara

Grițenco Tamara

Profesor, grad didactic I, Om Emerit

Gheorghe Șevciuc

Gheorghe Șevciuc

Profesor, grad didctic II

Babii Nina

Babii Nina

Profesor, grad didactic II

CATEDRA OFERĂ SERVICII EDUCAȚIONALĂ LA PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ 21580 REGIE