21580 Regie

Programul de formare profesională de nivelul 4 ISCED, 21580 Regie, calificarea  265417 Regizor artistic, se studiază în cadrul catedrei „Regie”

Misiunea programului de formare profesională  21580 Regie constă în formarea Regizorilor artistici capabili de a demonstra performanțe în calitate de conducători a colectivelor artistice de amatori (folclorice, dramatice, literare, satirice) atât din cadrul unităţilor economice ale domeniului artistic cât și alte domenii.

Obiectivele programului rezultă din finalitățile propuse de Standardul de pregătire profesională și constau în acumularea de cunoștințe, abilități și competențe după cum urmează:

 • Cunoștințe de comunicare în limbajul de specialitate specific domeniului arte teatrale;
 • Cunoștințe manageriale și legislative specifice activității regizorilor artistici, lucrul în echipă, în vederea conducerii activității colectivelor artistice;
 • Cunoștințe de integrare a tehnologiilor informaționale în acțiunile de organizare a activităţilor culturale odihnei şi agrementului la nivelul studiilor profesional tehnice;
 • Cunoștințe de a recepta și lansa mesaje cu un conținut atitudinal în limba română sau într-o altă limbă de comunicare internațională, aplicabile în domeniul respectiv de activitate;
 • Cunoștințe de analiză/caracterizare competență a diverselor forme de activitate culturală;
 • Capacități de moderare fluentă a activităţilor culturale;
 • Abilităţi de aplicare în practică, forme şi metode eficiente de formare şi regizare a colectivelor artistice;
 • Capacităţi de apreciere la justa valoare a produselor culturale de divers gen, stil, etc

Pentru a realiza cu succes această ofertă educaţională este necesar să se creeze un mediu educaţional adecvat, calitativ şi productiv, centrat pe elev, care să se bazeze pe următoarele principii de organizare a formării specialistului:

 • Crearea unui mediu de învăţare autentic, pentru realizarea obiectivelor proiectate şi însuşirea de noi cunoştinţe;
 • Formarea de deprinderi şi abilităţi de competenţe personale şi profesionale;
 • Îmbinarea aspectelor de natură teoretică şi cultivarea  noilor calităţi legate de realităţile activităţilor în industria artelor, bussiness şi administrare;
 • Valorificarea noilor tehnici de instruire, inclusiv la dezvoltarea creativităţii în educaţia pentu artă.

Conform Standardului de pregărire profesională, calificarea 265417 Regizor artistic oferă absolventului oportunitatea de a activa în orice instituție cu profil artistic în calitate de: Moderator al activităţilor culturale; Manager al colectivului artistic; Conducător al colectivului teatral de amatori; Manager al instituţiilor de cultură – ceea ce este o necesitate majoră mai ales în mediul rural.

Programul de formare profesională 21580 ,,Regie” în cadrul Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” or. Soroca a fost reformat în 2016 în baza specialității ,,Culturologie”.

În anul 2016 Ministerul Educației aprobă Planul de învățământ SC – 129/16 în baza sistemului de credite transferabile  la specialitatea 215 Muzică și arte teatrale, cu calificarea ,,Regizor artistic”

Programul de formare profesională 21580 Regie este  succesor al specialităților oferite anterior precum:

 • „Culturologie” 2002 – 2019
 • „Regizor al colectivelor teatrale de amatori”, deschisă în 1961, în cadrul căreia, în diferite perioade, au activat profesorii – Munteanu, V. Teplov, M. Bucataru, T. Cebotari, A. Moroz, M.Guţanu, I.Babii, L.Curca, G.Nichita, M.Balan, M.Cenuşă, G.Poderniov.
 • „Clubologie”, la fondarea şi dezvoltarea ulterioară a căreia, au
  contribuit profesorii: Mândrescu, S.Popa(foşti directori ai instituţiei); O.Munteanu,T.Griţenco, A.Baranenco, Gr.Morgosi, A.Sorocopud, V.Selevestru, V.Dobrovolscaia,V.Grosu, A.Antonevici, C.Lazăr, V.Arion, Gh.Gangan, C. Cazacu.

Caracteristica calificativă a specialistului: pedagog-culturolog, animator în cultură, cu studii medii de specialitate, cu instruire pentru activitate în sistemul Ministerului Culturii şi Ministerului Educaţiei, în cămine de cultură, licee şi gimnazii.

Întemeetorii  specialităţii au fost actualii profesori  ai catedrei: Tamara Griţenco,Om Emerit,(,,Regia şi măiestria actorului”, ,,Arta vorbirii scenice”) – grad didactic I; Vera Selevestru,Om Emerit(şef catedră) (,,Regia activităţilor publice”, ,,Managementul”) – grad didactic I; Iurie Babii  („Regia şi măiestria actorului”, ,,Arta vorbirii scenice”) – grad didactic II. Ulterior în activitatea catedrei s-au inclus profesorii – Nina Babii( „Regia activităţilor publice”,”Istoria culturii”), Natalia Morneală („Practica pedagogică”,”Sociologia culturii”,”Managementul”) – grad didactic II; Gheorghe Șevciuc (Management, Practica, Arta actorului) – profesor gr. didactic II.

Profesorii şi elevii catedrei sunt iniţiatori, scenarişti şi organizatori a diverse activităţi artistice publice, desfăşurate atât în incinta colegiului, cât şi în afara lui(oraşul şi raionul Soroca, alte localităţi din R.M.):

Ziua Cunoştinţelor”, „Adio clipe fericite”-la început şi sfârşit de an şcolar;

-„Festivalul Naţional al Mărului”(ediţiile I,V), Soroca;

Festival teatral „Rampa Nistreană”;

Serată în memoria lui Ion şi Doina Aldea-Teodorovici – „Pentru ei un clopot bate”;

 -Serată în memoria Mariei Bieşu –  „O lacrimă din memoria unui neam”;

-Serată-profil –Raisa Berbeci „Amintiri flori de dor”;

-Concert teatralizat-„Avem un drum comun-Viaţa!”;

-Manifestaţie artistică publică „Azi e hram la noi în sat”;

-„Noaptea muzeelor” – Cetatea Soroca;

– „75 de ani de la fondarea Colegiului de Arte „N.Botgros”;

-Festivalul Medieval „Cetatea Soroca – filă din legendă”;

-Concurs raional „Miss Soroca”.

Activităţi artstice organizate în grădiniţe de copii, centrul pentru copii „Azimut”, de „Ziua internaţională a copiilor”,etc.

Absolvenţii catedrei duc faima colegiului, activând în diferite teatre profesionale, sau având funcţii  creative în instituţii de cultură ale RM: A. Grecu;N. Lefter; G. Nichita, L.Curca; T.Tătaru, A.Magdâl,S.Roşca,N.Todirică,P.Nosalciuc,Tatiana Sveclă, M.Zubcu, N.Crâlov, D.Mârza, E.Jenescu, A.Solomina, A.Crâlov, E,Pâslă, R.Parasiuc, GhŞevciuc, O.Caldare, O.Guţu, V.Leşan, N.Ignat, ş.a.

 

Elevii catedrei sunt stimulați a crea în cadrul Teatrului – studiou „Debut” condus de d-na Tamara Grițenco – profesor grad didactic I, Om emerit.

CADRE DIDACTICE

Tatiana Rusnac

Tatiana Rusnac

Director adjunct pentru instruire și educație profesor grad didactic I

Mariana Focșa

Mariana Focșa

Șef catedră „Discipline socioumane, biblioteconomie și turism”, Profesor Limbi străine, discipline de specialitate

Petru Macovschi

Petru Macovschi

Profesor de Istorie, Filozofie

Grițenco Tamara

Grițenco Tamara

Profesor, grad didactic I, Om Emerit

Ana Rujanschi

Ana Rujanschi

Profesor, grad didactic II

Selevestr Vera

Selevestr Vera

Șef catedră Regie, profesor grad didactic I Om Emerit

Ala Boldescu

Ala Boldescu

Bibliotecar, profesor grad didactic II

Gheorghe Șevciuc

Gheorghe Șevciuc

Profesor, grad didctic II

Inga Plop

Inga Plop

Profesor gr. did I  Limbi străine

Sergiu Ardeleanu

Sergiu Ardeleanu

Profesor Geografie, Informatică, tehnologii informaționale

Babii Nina

Babii Nina

Profesor, grad didactic II

UNITĂȚI DE CURS STUDIATE

 • Limba străină cu aplicație în domeniu
 • Tehnologii informaționale cu aplicare în domeniu
 • Prezentarea ilustrativă
 • Decizii pentru un mod sănătos de viață
 • Filozofia
 • Etica profesională
 • Bazele antreprenoriatului
 • Sociologia culturii
 • Protecția muncii în domeniu
 • Managementul
 • Managementul în instituțiile de cultură
 • Management artistic
 • Arta vorbirii scenice
 • Regia activităților artistice publice
 • Scenaristica
 • Etnografia și folclorul
 • Istoria costumului
 • Bazele dramaturgiei
 • Regia sonoră
 • Ansamblul vocal de stradă
 • Dans
 • Batic
 • Istoria culturii naționale
 • Procesarea imaginilor
 • Scenografia
 • Ansamblul folcloric
 • Machiaj
 • Croșetarea
 • Dans de epocă
 • Creația artistică de amatori
 • Educația incluzivă
 • Teatrul popular
 • Montare video
 • Munca cu copiii și adolescenții
 • Modelarea
 • Psihologia
 • Bibliografia
 • Arta actorului
 • Mișcarea scenică
 • Istoria culturii și civilizației universale