Arte Plastice şi Decorative

Colegiul de Arte

Introducere

Catedra a fost iniţiată în anul 1991 şi pregătea profesori de educaţie artistică plastică, pentru învăţământul preuniversitar. Viitorul cadru didactic, care va preda în şcoală disciplina de educaţie artistică – plastică, trebuie el însuşi să desfăşoare o muncă de creaţie proprie, planul de învăţământ oferind în acest sens multiple posibilităţi de realizare artistică.

Specialitatea cuprinde următoarele disciplini: „Compoziţia”,”Desenul”, ,,Pictura”,”Modelarea”,”Bazele Artei Decorative”,”Istoria Artelor Plastice”,”Tehnici şi tehnologii în arta decorativă”, „Prelucrarea artistică a pietrei”. Disciplinele artistice practice, corpul de materii teoretice, precum şi cele psihopedagogice, oferă elevilor experienţe şi abordări interdisciplinare, multidisciplinare şi interferenţe culturale creative.

La temelia şi dezvoltarea ulterioară a catedrei au fost profesorii: Vasile Bugai, Nadejda Romaşcan, Ion Lozan,Viena Nevoie, Antonina Antonenco, Svetlana Bordian, Tatiana Armaş.
Actualmente la catedră activează profesorii: Tatiana Ruga (șef catedră) – grad didactic II; Vasile Bugai -grad didactic II; Nadejda Romaşcan-grad didactic II; Ana Savca -grad didactic II; Rodica Balta – meșter popular.

Actualmente catedra oferă programul de formare profesională 21430 Prelucrarea artistică a materialelor

Lucrările de diplomă ale absolvenţilor, denotă faptul că rezultatele activităţii pedagogilor catedrei, corespund cerinţelor societăţii.

Iată doar câteva lucrări:

 • Intrarea decorativă în piatră a Colegiului de Arte „N.Botgros”, Soroca;
 • Barelieful lui C. Stere – faţada blocului principal a liceului nominalizat;
 • Stela – vama oraşului Soroca;
 • „Aplicaţie decorativă”-Nicolae Cebotari;
 • ”Costum Naţional”- Gabriela Hropotinschi;
 • ”Spiritele”(quilling)-Olimpiada Petic;
 • ”Haritele”(basik) – Irina Corbu;
 • ”Pasărea Măiastră”(filigran)-Daniela Bejenari;
 • ”Acuarelă”(prel.art.piatră)-Sergiu Crâjanovschi;
 • ”Bufniţa”(pr.art.piatră) – Sergiu Olniţchi şi Iacob Ţurcan;
 • ”Peisaj de iarnă”(pictură) – Dumitru Lozan;
 • ”Drum spre casă”- Petru Baran,ş.a.

Elevii şi profesorii catedrei participă la concursurile republicane şi cele de peste hotare, plasându-se pe locuri de frunte:

 • Ion Vlas, locul I- Concursul Republican ,,Antitrafic”;
 • Sergiu Crâjanovschii, locul I – concursul Republican ,,Antidrog”;
 • Igor Sochircă, locul II – concursul ,,Oraşul meu”;
 • Sergiu Crâjanovschii, locul I,
 • Ion Vlas locul II – concursul ,,Foto-2004”.

Absolvenţii catedrei duc faima Colegiului, atât în republică cât şi peste hotarele ei, printre care sunt:

 • Grigore Melnic, decorat cu distincţia ,,Meşter faur” al Republicii Moldova;
 • Roma Darie – Locul I la expoziţia ,,Mold Expro”, la împletitul din răchită;
 • Vitalie Zabulica- sculptor
 • Nicolae Cebotari-profesor, Academia de Muzică, Arte Plastice şi Teatru;
 • Gabriela Hropotinschi-studentă anul IV,UPS „I.Crengă”;

Profesori de Arte Plastice absolvenți ai colegiului:

 • Ana Botnari-(Făleşti)
 • Daniela Bejenari(s.Rubleniţa)
 • Mihai Bostan(Soroca)
 • Viorica Armaş(Soroca)
 • Viorica Palamari(Soroca)
 • Cristina Şapovalov(Soroca)

Cadre didactice

Tatiana Ruga

Tatiana Ruga

Șef catedră, profesor grad didactic II

Nadejda Romaşcan

Nadejda Romaşcan

Profesor, grad didactic II

Vasile Bugai

Vasile Bugai

Profesor – grad didactic II

Ana Savca

Ana Savca

Profesor, grad didactic I

Discipline

 • Compoziţia
 • Desenul
 • Pictura
 • Modelarea
 • Bazele Artei Decorative
 • Istoria Artelor Plastice
 • Tehnici şi tehnologii în arta decorativă
 • Prelucrarea artistică a pietrei

Pentru a face studii la această catedră

Vezi detalii despre procesul de admitere