21430 Prelucrarea artistică a materialelor

Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”

Introducere

Catedra a fost iniţiată în anul 1991 şi pregătea profesori de educaţie artistică plastică, pentru învăţământul preuniversitar. Viitorul cadru didactic, care va preda în şcoală disciplina de educaţie artistică – plastică, trebuie el însuşi să desfăşoare o muncă de creaţie proprie, planul de învăţământ oferind în acest sens multiple posibilităţi de realizare artistică.

Specialitatea cuprinde următoarele disciplini: „Compoziţia”,”Desenul”, ,,Pictura”,”Modelarea”,”Bazele Artei Decorative”,”Istoria Artelor Plastice”,”Tehnici şi tehnologii în arta decorativă”, „Prelucrarea artistică a pietrei”. Disciplinele artistice practice, corpul de materii teoretice, precum şi cele psihopedagogice, oferă elevilor experienţe şi abordări interdisciplinare, multidisciplinare şi interferenţe culturale creative.

La temelia şi dezvoltarea ulterioară a catedrei au fost profesorii: Vasile Bugai, Nadejda Romaşcan, Ion Lozan,Viena Nevoie, Antonina Antonenco, Svetlana Bordian, Tatiana Armaş.
Actualmente la catedră activează profesorii: Tatiana Ruga (șef catedră) – grad didactic II; Vasile Bugai -grad didactic II; Nadejda Romaşcan-grad didactic II; Ana Savca -grad didactic II; Rodica Balta – meșter popular.

Actualmente catedra oferă programul de formare profesională 21430 Prelucrarea artistică a materialelor

Lucrările de diplomă ale absolvenţilor, denotă faptul că rezultatele activităţii pedagogilor catedrei, corespund cerinţelor societăţii.

Iată doar câteva lucrări:

 • Intrarea decorativă în piatră a Colegiului de Arte „N.Botgros”, Soroca;
 • Barelieful lui C. Stere – faţada blocului principal a liceului nominalizat;
 • Stela – vama oraşului Soroca;
 • „Aplicaţie decorativă”-Nicolae Cebotari;
 • ”Costum Naţional”- Gabriela Hropotinschi;
 • ”Spiritele”(quilling)-Olimpiada Petic;
 • ”Haritele”(basik) – Irina Corbu;
 • ”Pasărea Măiastră”(filigran)-Daniela Bejenari;
 • ”Acuarelă”(prel.art.piatră)-Sergiu Crâjanovschi;
 • ”Bufniţa”(pr.art.piatră) – Sergiu Olniţchi şi Iacob Ţurcan;
 • ”Peisaj de iarnă”(pictură) – Dumitru Lozan;
 • ”Drum spre casă”- Petru Baran,ş.a.

Elevii şi profesorii catedrei participă la concursurile republicane şi cele de peste hotare, plasându-se pe locuri de frunte:

 • Ion Vlas, locul I- Concursul Republican ,,Antitrafic”;
 • Sergiu Crâjanovschii, locul I – concursul Republican ,,Antidrog”;
 • Igor Sochircă, locul II – concursul ,,Oraşul meu”;
 • Sergiu Crâjanovschii, locul I,
 • Ion Vlas locul II – concursul ,,Foto-2004”.

Absolvenţii catedrei duc faima Colegiului, atât în republică cât şi peste hotarele ei, printre care sunt:

 • Grigore Melnic, decorat cu distincţia ,,Meşter faur” al Republicii Moldova;
 • Roma Darie – Locul I la expoziţia ,,Mold Expro”, la împletitul din răchită;
 • Vitalie Zabulica- sculptor
 • Nicolae Cebotari-profesor, Academia de Muzică, Arte Plastice şi Teatru;
 • Gabriela Hropotinschi-studentă anul IV,UPS „I.Crengă”;

Profesori de Arte Plastice absolvenți ai colegiului:

 • Ana Botnari-(Făleşti)
 • Daniela Bejenari(s.Rubleniţa)
 • Mihai Bostan(Soroca)
 • Viorica Armaş(Soroca)
 • Viorica Palamari(Soroca)
 • Cristina Şapovalov(Soroca)

Cadre didactice

Cibotari Nicolae

Cibotari Nicolae

Profesor discipline de specialitate

Nadejda Romaşcan

Nadejda Romaşcan

Profesor, grad didactic II

Tatiana Ruga

Tatiana Ruga

Șef catedră, profesor grad didactic II

Vasile Bugai

Vasile Bugai

Profesor – grad didactic II

Discipline

 • Compoziţia
 • Desenul
 • Pictura
 • Modelarea
 • Bazele Artei Decorative
 • Istoria Artelor Plastice
 • Tehnici şi tehnologii în arta decorativă
 • Prelucrarea artistică a pietrei

Pentru a face studii la această catedră

Vezi detalii despre procesul de admitere