32210 Biblioteconomie şi asistenţă informaţională

Catedra a fost iniţiată în 1940, în cadrul Şcolii de Iluminare politică din Soroca, fiind de fapt, specialitatea de bază a acestei instituţii.

Printre profesorii care au activat în cadrul catedrei după anii 1950 sunt: Nicolai Şalanin(şef catedră), Ana Şalanina,Vera Mazur(şef catedră), Magdalena Moldovan,Valentina Şpac, Alisa Artes,Valentina Macuşinscaia, Larisa Ganea, Liubovi Grossu, (şef catedră),Valentina Daracova(şef catedră).

În anii 1990 pregătirea cadrelor de bibliotecari în Colegiul de Arte din Soroca a fost suspendată, fiind reluată peste 18 ani, în anul 2008. Pe parcursul anilor de existenţă, catedra a pregătit circa 6.000 specialişti de calificare medie. În prezent profesia de bibliotecar are puternice implicaţii în viaţa culturală , spirituală şi ştiinţifică a societăţii, bibliotecarul fiind şi un om de cultură şi un cercetător.

Actualmente în cadrul catedrei activează profesorii: Elena Postolachi-(şef catedră)- grad didactic II; Eugenia Railean – grad de calificare superior; Eugenia Coşeru – grad de calificare I.

Procesul de studii al catedrei este organizat astfel, încât programele de învăţământ se îmbină armonios cu activitatăţi educaţionale de informare publică, cum ar fi:

 • „Zile ale Informaţiei”- în colegiu şi alte instituţii;
 • „Colecţii de carte” ;
 • „Colecţii de hărţi”; Expoziţii(personalităţi, cărţi, variate ghiduri, insigne,)(în incinta Muzeului de Etnografie şi Folclor): „Vladimir Curbet-un Eminescu al Dansului”;
 • ”Fermecătoarea Cio Cio San”;
 • „Bibliografia-cheia de succes a informării”;
 • „Grigore Vieru – poetul demnităţii noastre naţionale”;
 • „Nichita Stănescu”;
 • „Spătarul Nicolae Milescu-primul enciclopedist român”;
 • „Noutăţi editoriale”(apariţii editoriale în RM)
 • Serate literare cu expoziţii – „Revenira la sine” (cu poetul sorocean Petre Popa);
 • „Odă cărţii” (dedicată Zilei profesionale a bibliotecarului);
 • „ Prezentări şi lansări de carte”(autoarea soroceană E. Ţârgea-Spinei „Versuri pentru copii”)

Absolvenţii catedrei au activat şi activează practic în toate colţurile republicii, îndeplinindu-şi nobila misiune de a duce cartea în inimile şi casele oamenilor:

 • Maria Ştirbu –Mogariu(sat.Recea,Străşeni;
 • Lidia Romaşcovscaia(Leova);
 • Lidia Bârlădeanu (Tighina);
 • Tamara Vengherscaia(Ocniţa);
 • Valentina Melnic(Edineţ);
 • Maria Purice(Soroca).

Cadre didactice

Eugenia Coşeru

Eugenia Coşeru

Profesor grad de calificare I

Ala Boldescu

Ala Boldescu

Bibliotecar, profesor grad didactic II

Elena Postolachi

Elena Postolachi

Profesor discipline de specialitate, grad didactic II

Mariana Focșa

Mariana Focșa

Șef catedră „Discipline socioumane, biblioteconomie și turism”, Profesor Limbi străine, discipline de specialitate

Pentru a face studii la această catedră

Vezi detalii despre procesul de admitere