TEST PENTRU ELEVI PRIVIND CUNOȘTINȚELE ÎN DOMENIUL LEGISLAȚIEI MUNCII

Fiecare elev urmează să îmbrățișeze profesia aleasă după absolvire. Pentru a fi evitate unele neclarități în procesul de angajare și activitate, OIM (organizația internațională a muncii) vine cu un suport – aplicația dată. Pentru a fi pregătiți de testelepropuse de aplicație, consultați Codul muncii al republicii Moldova.