21520 Interpretare instrumentală – Instrumente populare

Catedra a fost fondată în anul 1966, cu specializarea “Lucrător de club – conducător al orchestrei de muzică populară”. În anul 1991 denumirea specialităţii a fost schimbată în,,Interpretare muzicală – instrumente populare”.

Specialitatea prevede studierea următoarelor disciplini: „Dirijat ocrchestral” „Lectura partiturilor”, „Teoria muzicii”, “Solfegiul”, „Armonia”, „Aranjamentul orchestral”,„Clasa orchestrală”, ”Metodica lucrului cu orchestra”,”Literatura muzicală naţională”, “Literatura muzicală universală”,„Instrumentul de specialitate”(vioara,contrabasul, ţambalul, acordeonul,fluierul,naiul, clarinetul,saxofonul,trompeta).

La baza fondării şi dezvoltării catedrei au fost pedagogii: I. Stănescu(ţambal), V. Postolachi(acordeon), Tr. Petrovici(ţambal), I. Draganiuc(baian,acordeon), la care, pe parcursul anilor, sau alăturat: T. Nistor(contrabas),V. Podelniuc(ţambal), V. Purice(orchestra,nai), E. Golovaciov (vioară), T. Revenco (vioară), V. şi M. Vitcovschii (baian), V. Bagrii(clarinet), N.Gusan (ţambal), Gr.Bucataru (vioară), S. şi R. Talmaci (acordeon), I.Rotaru (acordeon), S.Draganiuc (baian, acordeon) V. Gogu (vioară), I.Alexei (acordeon), M.Biciuc(ţambal), V.Mîţu (acordeon), A. Andronachi (acordeon).

În prezent la catedră activează profesori calificați, toţi având studii superioare în domeniu:

Raisa Ciumac (şef catedră, vioară), Gheorghe Duminică Om Emerit (saxofon,clarinet), Tudor Nistor Om Emerit, (contrabas) — grad didactic I; Aliona Lisnic (vioară), Emilian Guţu (acordeon), Dumitru Melnic(acordeon), Serghei Groza (vioară), Nicolae Zabulica (ţambal), Valentin Purice Maestru în Arte (nai) – grad didactic II.

Orchestra instructivă a Catedrei evoluează cu succes în cadrul a numeroase manifestaţii din colegiu, oraş, raion, participând la festivalurile şi concursurile organizate în republică şi peste hotarele ei. Pe parcursul anilor în fruntea orchestrelor de muzică populară ale colegiului au fost profesorii: I.Stănescu,V.Postolachi,Tr..Petrovici, V.Podelniuc,T.Nistor,V.Purice, care au selectat şi aranjat pentru orchestră melodii şi cântece populare naţionale.

Repertoriul actualei orchestre instructive a catedrei, conduse de Gh. Duminică, cuprinde lucrări bazate pe folclorul autentic, cules şi aranjat pentru orchestră de către conducătorul orchestrei, dar şi lucrări aranjate de Nicolae şi Corneliu Botgros, Serghei Ciuhrii, Gheorghe Banariuc, Anatolie Viţu, fraţilor Ştefăneţ, fraţilor Advahov.

Un loc aparte în repertoriul orchestrei îl au şi unele lucrări de compozitori clasici( V. A.Mozart, G. Verdi,M. Oghinski,F. Schubert, I. Brahms, G. Bizet, Dm. Şostacovici), prelucrate pentru orchestră de Gh.Duminică.

Pe parcursul anilor de activitate Catedra a pregătit peste 1000 de specialişti.

Ei și-au adus aportul la dezvoltarea muzicii populare moldoveneşti în republică şi peste hotarele ei, printre care: N. Botgros – Artist al Poporului, conducător al orchestrei ,,Lăutarii”; B. Rudenco- Artist Emerit, – nai; M. Bătrânu – acordeon; L. Bejenaru – Artist al Poporului,solistă vocalistă; Gh. Şevcişin –Artist al Poporului, dirijor al orchestrei ,,Joc” şi ,,Ginta latină”- ţambal; S. Guţanu –Om Emerit, vioară; Gh. Macarov –vioară; Gh. Banariuc – Artist Emerit-vioară; A.Viţu – Artist Emerit, conducător al orchesteri ,,Mărţişor” – violă;V. Negrii – acordeon; V. Petic– vioară; Gh. Duminică – Om Emerit – saxofon, M.Tartan – acordeon, D. Melnic –acordeon, E.Guţu -acordeon, S. Groza –vioară – profesori la Colegiul de Arte or. Soroca, ş.a.

În Colegiu între anii, 1957-1989, a activat Secţia instrumente populare ruseşti cu profesorii: N. Iachimliuc (dirijor, baian, domră), R.Croitor (domră), V.Mineev (baian), V.Grigoriev(baian), Iu.Grigorieva(domră), V. Croitor (domră), Iu. Cuzin (baian).

CATEDRA OFERĂ SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ LA PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ 21520 INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ

Cadre didactice

Valentin Purice

Valentin Purice

Maestru în Artă, profesor discipline de specialitate

Aliona Lisnic

Aliona Lisnic

Profesor de vioară grad didactic II

Gheorghe Duminică

Gheorghe Duminică

Om Emerit, profesor de orchestră, saxofon, clarinet, trompetă grad didactic I

Raisa Ciumac

Raisa Ciumac

Șef catedră, Profesor de vioară, dirijare grad didactic I

Emilian Guţu

Emilian Guţu

Director, Profesor de acordeon Grad didactic I

Tudor Nistor

Tudor Nistor

Om Emerit, profesor de contrabas grad didactic I

Serghei Groza

Serghei Groza

Profesor de vioară, dirijare grad didactic-II

Dumitru Melnic

Dumitru Melnic

Profesor de acordeon grad didactic- II

Discipline

  • Dirijat orchestral
  • Lectura partiturilor
  • Teoria muzicii
  • Solfegiul
  • Armonia
  • Aranjamentul orchestral
  • Clasa orchestrală
  • Metodica lucrului cu orchestra
  • Literatura muzicală naţională
  • Literatura muzicală universală

Pentru a face studii la această catedră

Vezi detalii despre procesul de admitere