Orchestra de muzică populară

Catedra ,,Instrumente populare”a fost înființată în anul 1962. Primele orchestre de studiu au fost dirijate de profesorii cate

drei Victor Postolachi, Troian Petrovici, Valentin Purice, Tudor Nistor, Valeriu Golban, Ion Tolmaci și alții. Din 2002 la catedră activează o singură orchestră condusă de profesorul Gheorghe Duminică ,,Om emerit” al Republicii.

În orchestră activează elevii anului II-III-IV cît și profesorii catedrei în calitate de maieștri de concert.

Repertoriul orchestral este foarte variat: lucrări orchestrale,vocale, instrumentale a diferitori autori și aranjori din republică ca: N. Botgros; C. Botgros; S. Ciuhrii; I.Dascăl; frații Advahov; C. Rusnac; OAntoci; A.Nistrean; Gh.Banariuc și alții.

De asemenea repertoriul orchestrei cuprinde multe lucrări în aranjamentul profosorilor colegiului  V.Purice;         Em. Guțu, Gh. Duminică.

Orchestra interpretează și lucrări din multe zone folclorice ale României precum:

Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat, Ardeal, Maramureș, Bucovina.

Pe parcursul acestor ani de activitate au fost promovați soliști vocali și instrumentiști, ca:

Ana Dabija,Tatiana Martin, Ana Morari, V.Zagorneanu ,Ruslan Maslo,Sorin Zberea, Ruslan Jalobă, Emilian Guțu, Ion Vorotneac, Alexandru Donici , Ion Glodea, Sergiu Cernogal , Vitalie Cebotari, Gabriela Rucșeneanu, Cristi Ciobanu, Petru Rusu etc.

De rînd cu muzica folclorică, populară repertoriul orchestrei cuprinde și muzică clasică a compozitorilor W.A.Mozart.G.Verdi, Dm. Șostacovici,I. Brahms, F. Shubert,,M.Oghinscki, G.Bizet.

Orchestra participă activ în viața culturală a colegiului,orașului și raionului. Participă în diverse festivaluri și concursuri locale,republicane,naționale și internaționale precum:  Festivalul –concurs de muzică populară din or. Soroca ,,Victor Postolachi”, Festivalul mărului, Festivalul vinului, ,,La vatra horelor”. Evaluează în cadrul diverselor spectacole ,festivaluri concursuri internaționale în Rusia, Ucraina,Romînia unde a fost apreciată la nivel înalt.