HOLOCAUST

HOLOCAUST

În scopul promovării memoriei Holocaustului și a culturii toleranței, în incinta Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca,  au fost desfășurate mai multe acțiuni care au vizat combaterea rasizmului, antisemitizmului, xenofobiei și altor forme de intoleranță.

În acest scop au fost planificate și desfășurate următoarele acțiuni:

  1. Profesorul Zeamă Mihail la orele de Istoria românilor și universală precum și la orele de Educație pentru societate a rezervat 5-10 min pentru a le explica elevilor prevederile, importanța promovării memoriei precum și consecințele Holocaustului.

  2. Șefa bibliotecii colegiului Boldescu Ala a organizat expoziție tematică : ”Holocaustul discriminare, intoleranță și ură rasială”, care a fost organizată cu implicarea elevilor de la catedra ”Biblioteconomie și asistență informațională”.

  3. La orele de Dezvoltarea personală diriginții de grupe au petrecut o oră tematică ”Holocaust- o tragedie a tuturor țărilor, o catastrofă umană”.

  4. Elevii catedrei ”Arte Plastice și Decotative”, ghidați de profesoara Ruga Tatiana a organizat un vernisaj de pictură și desen ”Holocaust-infernul tăcerii”.

  5. Elevii și profesorii instituției au depus flori la memorialul dedicat jertfelor holocaustului din pădurea Mălăciuni, r-l Soroca. Aici profesorii Zeamă Mihail, Stîrcu Grigore, Rusnac Tatiana le-au povestit elevilor despre tragedia care a avut loc aici în lunile iulie-august 1941.

  6. Profesoara Focșa Mariana a organizat o masa rotunda cu participarea și implicarea elevilor dedicate Zilei Internaționale de comemorarea victemelor Holocaustului.