VICTORINA LITERARĂ „ETERN ELOGIU PENTRU ETERNUL EMINESCU”

La data de 17 ianuarie 2024, elevii  Colegiului de Arte ,,Nicolae Botgros” din Soroca au fost invitați să participe la primul eveniment cultural artistic al noului an  Victorina literară  ,,Etern elogiu pentru eternul Eminescu” , activitate organizată de către Petric Doina –profesoară de limba și literature română. Evenimentul a adus atât în atenția publicului cât și a participanților vasta creație eminesciană în care s-au îmbinat  poezia, muzica și arta plastică. Concurenții au demostrat că opera lui Eminescu este spaţiul perfect pentru cunoaştere. Capodoperele sale poartă pecetea eternităţii prin strălucirea imaginilor artistice şi profunzimea cugetării. Mesajul său liric se materializează în esenţe umane de încântare şi înfiorare în faţa frumuseţii, sensibilităţii şi armoniei poeziei, căci adâncurile sufleteşti ale poetului uimesc mereu, prin acel inefabil şi mister ce-nvăluie fiinţa ce-a creat o operă nemuritoare. Calea pe care au  parcurs-o  azi echipele participante a fost constituită din 5 etape.

  • “Întrebările – bliţ”
  • “Continuă versurile…”
  • “Gînduri despre Eminescu sau referinţe critice”
  • “Capcane pentru adversari sau întrebările reciproce”
  • “Temă de acasă – eseu , poezie , desen … pentru Eminescu”

În final juriul a apreciat activitatea echipelor iar învingătorii au fost premiați cu diplome.